با دو چشم باز (نقدی بر اقتصاد سکولار)
35 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه چکیده ایست از سخنرانی های مختلف در کانون های مساجد و دانشگاه ها به مناسبت سال جهاد اقتصادی که با درخواست برگزارگنندگان نشست ها از سوی نویسنده فراهم آوری شد