اسرار الصلوات
59 بازدید
محل ارائه: آپارات
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : عربی
زبان : عربی
چرا بر پیامبر صلوات می فرستیم و نه فقط سلام؟ چرا شیعه بر آل پیامبر هم صلوات می دهد؟ صلوا چه معانی سیاسی ای را در خود نهفته دارد؟ کلیپ رازهای صلوات (اسرار الصلوات) را ببینید